Atsakomybės apribojimas

Autorių teisės ir prekės ženklai

Pagrindinis puslapis www.raffaello.website (toliau vadinamas „Šalimi“) yra išimtinė Ferrero Poland Sp. Ltd. (toliau vadinamos „Ferrero“) nuosavybė, kurią bendrovė yra sukūrusi informaciniais, ryšių ir pramoginiais tikslais ir pateikusi naudotojams asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. „Ferrero“ prekinis ženklas, prekės ženklų gaminiai ir reklamos, esantys internetinėje svetainėje (įskaitant atitinkamus logotipus), bei visos su jais susijusios pavadinimų, vaizdų ir šūkių savybės (toliau vadinamos „prekės ženklais“) yra išimtinė „Ferrero“ nuosavybė. Bet koks šių simbolių naudojimas ir kopijavimas, nepaisant tikslo bei naudojamų priemonių yra griežtai draudžiamas, ir dėl bet kokio šio draudimo pažeidimo „Ferrero“ kreipsis į teismą dėl patraukimo baudžiamojon atsakomybėn.

Jūs negalite kopijuoti jokių prekės ženklų, logotipų ir simbolių, pateiktų šiame puslapyje. Jei jie priklauso trečiosioms šalims, jie yra jų išimtinė nuosavybė, o „Ferrero“ juos naudoja turėdama atitinkamus leidimus.

Atskiriems puslapio elementams bei jų turiniui (įskaitant tekstą, vaizdus, grafiką, garsus) yra taikoma „Ferrero“ priklausančių autorių teisių apsauga arba jų naudojimui yra gauti atitinkami leidimai. Bet koks puslapio elementų ir jo turinio (viso ar dalies) kopijavimas, atgaminimas, publikavimas, perdavimas bet kokia forma ar būdu yra draudžiamas.

Jokios internetinės svetainės ar jos dalių kopijos negali būti pardavimo ar platinimo komerciniais tikslais objektas. Medžiagos, pateiktos šioje internetinėje svetainėje, atsisiuntimas yra leidžiamas tik tais atvejais, kai atitinkami leidimai yra aiškiai suteikti šioje internetinėje svetainėje. Šio tipo leidimai suteikia teisę atsisiųsti medžiagą tik asmeniniam naudojimui; medžiaga negali būti naudojama komerciniais tikslais; bet kokia kita naudojimo forma yra draudžiama.

Jokie elementai šioje internetinėje svetainėje negali būti laikomi numanomu ar neišsakytu leidimu naudoti trečiųjų šalių prekės ženklus, „Ferrero“ prekės ženklus, tekstą, vaizdus, grafiką, garsus ar bet kurį kitą elementą. Medžiagai, kurią gali siųsti internetinės svetainės naudotojai, bus taikomos atitinkamos taisyklės, kuriose nustatomos medžiagos pateikimo atitinkamoje dalyje sąlygos. Prieš siunčiant medžiagą reikia perskaityti taisykles.

„Ferrero“ nuolat atnaujina šio puslapio turinį. Taip pat ji neprisiima atsakomybės dėl šioje internetinėje svetainėje pateiktos informacijos bet kokio pobūdžio spragų, netikslumų ar klaidų.

„Ferrero“ neprisiima atsakomybės už jokius naudotojų dėl apsilankymo internetinėje svetainėje ar negalėjimo iš jos atsisiųsti medžiagos (kai tai daryti yra leidžiama) patirtus nuostolius, įskaitant aparatinei ar programinei įrangai kenksmingų veiksnių padarytą žalą.

Saugumas

Puslapį ir puslapius, kurie yra susieti su ja per nuorodas „Ferrero“ yra kruopščiai išanalizavusi. Juose nėra vaikams pavojingo ar nemalonaus turinio. Reklamuojami produktai negali būti perkami tiesiai internetinėje svetainėje. Taip pat „Ferrero“ yra pati viena atsakinga už savo internetinės svetainės turinį ir negali būti laikoma atsakinga už trečiųjų šalių turinį, su kuriuo ji yra susieta per nuorodas, kadangi neturi galimybės jo kontroliuoti.

Teisiniai pranešimai ir privatumo politika

„Ferrero“ jūsų asmeninės informacijos apdorojimą atliks pagal Europos Sąjungos ir Europos Tarybos Direktyvą 95/46 /EB (1995 m. spalio 24 d.) dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Asmens duomenų administratorius yra nurodytas Ferrero Poland Sp.o.o., turinčios pagrindinę buveinę adresu 02-952 Warszawa, Wiertnicza street 126, deklaracijoje. Šiuos duomenis „Ferrero“ naudos tam tikslui, dėl kurio jūs esate davę sutikimą. Asmens duomenys bus atskleidžiami tik „Ferrero“ įgaliotoms įmonėms. Asmens duomenys, priklausantys „Ferrero“, galės būti perduoti specializuotiems asmenims ir institucijoms, teikiantiems „Ferrero“ apdorojimo ar duomenų apdorojimo paslaugas. Apdorojimas yra atliekamas naudojant jūsų duomenų saugumą užtikrinti galinčias procedūras, technines priemones bei informaciją ir padeda juos kaupti, registruoti, tvarkyti, užrašyti, peržiūrėti, kurti, keisti, lyginti, sunaikinti, atliekant dvi ar daugiau operacijų vienu metu. Asmens duomenų, susijusių su nepilnamečiais, perdavimas turi būti atliekamas tik gavus vieno iš tėvų ar globėjų sutikimą. Visi asmenys, pateikę „Ferrero“ savo asmens duomenis bet kuriuo tikslu, turi teisę bet kuriuo metu gauti prieigą prie savo duomenų ir pakoreguoti juos, susiekiant su Ferrero Poland Sp.

Slapukai

Ši svetainė naudoja savo ir trečiųjų šalių slapukus profiliavimo tikslais ir tam, kad teiktų Jums reklamas kurios Jums gali būti įdomios, atsižvelgiant į Jūsų naršymo parinktis. Jeigu jūs norite sužinoti daugiau apie slapukus arba pakeisti slapukų nustatymus savo naršyklėje (arba neleisti svetainei nustatyti bet kokius slapukus), spauskite čia. Jeigu jūs uždarysite šį banerį, tęsite naršymą svetainėje arba paspausite ant bet kurio kito elemento svetainėje, jūs išreikšite sutikimą slapukų naudojimui.