„Ferrero Polska Commercial sp. zo. o.“ RAB („Ferrero“) įsipareigoja užtikrinti šios svetainės (www.raffaello.lt toliau tekste Svetainė) lankytojų privatumą ir daryti viską, kas yra jų galioje, siekiant užtikrinti, kad lankytojų asmeniniai duomenys būtų apdorojami garbingai, atsižvelgiant į jų pagrindines teises ir laisves bei asmens orumą, ypatingą dėmesį skiriant konfidencialumui.

Mes paruošėme šią glaustą Privatumo Politiką siekiant Jus informuoti, kaip bus kaupiami, naudojami, dalinami ir apsaugomi Jūsų Asmeniniai Duomenys. Taip pat siekiant informuoti, apie Jūsų pasirinkimo galimybes dėl Asmeninių Duomenų naudojimo, prieinamumo ir koregavimo.

Mes galime reikalauti vartotojų suteikti mums tam tikrą savo asmeninę informaciją ir tam tikras detales, kad galėtume teikti paslaugas. Todėl mes norime paaiškinti procedūras ir būdus, kaip mes apdorojame mums pateiktus duomenis.

Ši Privatumo Politika taip pat suteiks Jums visą informaciją, kad prireikus galėtumėte sutikti tvarkyti savo asmeninius duomenis aiškiai ir informuotai.

Apskritai, bet kokią Jūsų pateiktą informaciją ir duomenis, arba informaciją ir duomenis kurie yra kitaip surenkami mūsų svetainėje, Ferrero“ naudos pagal Reglamentą (EU) 2016/679 (BDAR“).

Tai reiškia, kad bet koks „Ferrero“ atliekamas Asmens Duomenų tvarkymas atitiks teisėtumo, teisingumo, skaidrumo, tikslo apribojimo, saugojimo apribojimo, duomenų mažinimo, tikslumo, vientisumo ir konfidencialumo principus.

Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas dėl visų asmens duomenų tvarkymo operacijų, atliktų Svetainėje, yra „Ferrero“, kurio registruota buveinė yra Lenkijoje, Varšuvoje (02-952), gatvėje Wiertnicza 126.

„Ferrero“ paskyrė Duomenų Apsaugos Pareigūną (DAP). Jei norite susisiekti su juo dėl bet kokios informacijos apie „Ferrero“ asmens duomenų tvarkymą, įskaitant duomenų tvarkytojų sąrašą, kreipkitės el. paštu: iod.polska@ferrero.com.

Kokią informaciją mes renkame iš Jūsų?

Kol Jūs naudojatės Svetaine ir ypač kai Jūs suteikiate mums informaciją ir įkeliate failus į Svetainę siekiant naudotis Svetainės paslaugomis, „Ferrero“ gali rinkti ir apdoroti informaciją susijusią su Jumis kaip asmeniu ir gali leisti Jums būti identifikuojamam tiesiogiai arba su papildoma informacija („Asmeniniai duomenys“). Šią informaciją „Ferrero“ gali rinkti kai Jūs pasirenkate ją pateikti (pvz.: kai Jūs pageidaujate „Ferrero“ teikiamų paslaugų svetainėje) arba paprasčiausiai analizuojant Jūsų elgesį Svetainėje.

Savarankiškai pateikiami lankytojų duomenys

Kai yra kuriama paskyra Svetainėje - Jūsų bus prašoma pateikti tam tikrą asmeninę informaciją, pvz., kontaktinius duomenis (pvz.: Jūsų vardas, el.pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta ir adresas) to bus prašoma ir rinkodaros tikslais, nurodytais apačioje.

Kai Svetainė leidžia Jums registruotis per Jūsų asmeninį profilį sukurtą socialinėse medijose (per socialinį prisijungimą) su Jūsų išankstiniu ir atšaukiamu sutikimu, mes galime gauti tą pačią ribotą profilyje pateiktą informaciją, susijusią su Jūsų vardu, amžiumi, lokacija, pomėgiais, kontaktais ir vaizdais.

Naršymo duomenys

Svetainės operacijos (standartiškai, kaip ir kiekvienos internete esančios svetainės) apima kompiuterių sistemas ir programinės įrangos procedūras, kuriose renkama informaciją apie Svetainės lankytojus. Tai yra įprastinių operacijų dalis, kurių perdavimas yra automatinis, naudojant interneto ryšio protokolus.

Nors „Ferrero“ nerenka šios informacijos, siekdami susieti turimą informaciją su tam tikrais lankytojais, tačiau yra galimybė, kad dėl jų pobūdžio, apdorojimo ir susiejimo su papildomais trečiųjų šalių turimais duomenimis tokie duomenys gali leisti identifikuoti vartotoją tiesiogiai pagal turimą informaciją arba naudojant kitą surinktą informaciją.

Ši informacija apima keletą parametrų susijusių su Jūsų operacine sistema ir IT aplinka, įskaitant: Jūsų IP adresą; lokaciją (šalį); Jūsų kompiuterio domenų pavadinimus; URI (unikalus išteklių identifikatorius) šaltinių adresus, kurių Jūs ieškote Svetainėje; užklausos pateikimo laiką; informaciją apie Jūsų veiksmus mūsų Svetainėje (pvz.: puslapius, kuriuos lankote; prekes, kurias apžiūrite); metodą, naudojamą patvirtinti užklausą serveryje; failo matmenis, gautus atsakant į užklausą; skaitmeninį kodą, nurodant serverio išsiųsto atsakymo būseną (sėkminga, klaida ir kt.); Jūsų įrenginio informaciją (pvz.: Jūsų kompiuterio, planšetės arba išmaniojo telefono), kurį naudojate pasiekti mūsų Svetainę; ir kt. Ši informacija yra surenkama naudojant slapukus ir kitas technologijas, kurios leidžia šį sekimą.

Šiuos duomenis Ferrero“ gali naudoti tik anoniminiais, statistiniais tikslais siekiant surinkti informaciją apie naudojimąsi Svetaine, tačiau nesiekiant susieti informacijos su bet kuriuo naudotojo identifikatoriumi, taip užtikrinant teisingą operacijų veikimą ir identifikuojant bet kokius Svetainės trūkumus ir/arba piktnaudžiavimą. Šie duomenys taip pat gali būti naudojami tiriant įsipareigojimus informacinio nusikaltimo atveju, įvykdytu prieš Svetainę.

Apdorojimo veiksmai

Duomenų apdorojimas turi būti atliekamas tokiomis procedūromis, techninėmis ir elektroninėmis priemonėmis, kurios yra tinkamos duomenų konfidencialumui ir saugumui užtikrinti ir kurias sudaro duomenų rinkimas, įrašymas, organizavimas, saugojimas, konsultavimas, kūrimas, keitimas, atranka, paieška, derinimas, naudojimas, palyginimas, blokavimas, perdavimas, platinimas, ištrynimas ir sunaikinimas, įskaitant dviejų ar daugiau tokių veiksmų derinius.

Kodėl mes apdorojame šią informaciją? Apdorojimo tikslai ir teisiniai pagrindai

„Ferrero“ ketina naudoti Jūsų asmeninę informaciją, surinktą Svetainėje šiems tikslams:

Duomenų apdorojimui sutikimas yra nereikalaujamas, nes toks apdorojimas yra būtinas prašomoms paslaugoms teikti ir susitarimo vykdymui, kuriam esate įsipareigoję, arba priemonių įgyvendinimui kurių prašėte prieš sudarant susitarimą (BDAR 6 straipsnio, 1b dalis).
Jums nėra privaloma suteikti „Ferrero“ savo asmeninę informaciją šiems tikslams, tačiau jei jų nesuteiksite, „Ferrero“ negalės Jums užtikrinti jokių paslaugų.

Šių tikslų vykdymas yra grindžiamas jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio,1a dalis). Jums niekada nėra būtina duoti sutikimą „Ferrero“ dėl Jūsų asmeninių duomenų naudojimo šiam tikslui ir jūs nepatirsite jokių pasekmių, jei jūs pasirinksite nesuteikti jos (atmetant galimybę gauti tolimesnius „Ferrero“ rinkodaros pranešimus). Bet kuris sutikimas gali būti panaikintas vėlesniame etape.

Naudotojai neprivalo pateikti asmeninių duomenų naršant viešuosius puslapius Svetainėje. Asmens duomenų teikimas prieš tai minėtais tikslais yra neprivalomas, tačiau nepateikus reikiamų duomenų (kaip nurodyta registracijos formoje, jei taikytina), vartotojams gali būti uždrausta užsiregistruoti ar naudotis susijusiomis paslaugomis.

Kas galės naudotis jūsų asmeniniais duomenimis?

Sisteminėje veikloje ir tikslams paminėtiems viršuje, Jūsų asmenine Informacija, gali būti pasidalinta su žemiau išvardintais subjektais („Gavėjais“):

Asmens duomenys negali būti atskleisti ar perduoti trečiosioms šalims, išskyrus ypatingų korporacijų sandorius, kai asmeninius duomenis galima priskirti arba pridėti trečiųjų šalių pirkėjams/nuomininkams ar perleidžiamiems asmenims.

Duomenų Perdavimas

Asmeniniai duomenys gali būti perduoti kitoms šalims, priklausančioms Europos Sąjungai, kuriose yra „Ferrero ar bet kurio jos tiekėjo patalpos arba serveriai.

Kai kuriais jūsų Asmeniniais Duomenimis gali būti pasidalinta su Gavėjais, kurie gali būti įsikūrę už Europos Ekonominės Bendrijos ribų. „Ferrero“ užtikrina, kad jūsų Asmeniniai Duomenys būtų tvarkomi šių Gavėjų remiantis BDAR įstatymu. Pagal BDAR įstatymą, šie duomenų perdavimai gali būti grindžiami (kartu su kitais mechanizmais) adekvačiu sprendimu arba susitarimu, įskaitant standartines duomenų apsaugos nuostatas, patvirtintas Europos Komisijos.

Daugiau informacijos galite sužinoti susisiekiant su „Ferrero“ DAP el. paštu: iod.polska@ferrero.com.

Vaikai

Laikantis vaikų privatumo apsaugos internete įstatymų, „Ferrero“ sąmoningai nerenka jaunesnių nei 16 m. vaikų, duomenų. „Ferrero“ atsakingai žiūri į vaikų privatumo politiką. Todėl, mes rekomenduojame, kad tėvai arba globėjai padėtų ir parodytų bet kuriam , galinčiam naršyti Svetainę ar naudotis „Ferrero“ teikiamomis paslaugomis. Jaunesni nei 16 m. vaikai neturėtų naudotis „Ferrero“ Svetaine ar paslaugomis. „Ferrero“ sužinojus, kad atsitiktinai buvo surinkti jaunesnių nei 16 m. vaikų asmeniniai duomenys, „Ferrero“ nedelsiant ištrins šiuos duomenis.

Jei tėvai/globėjai norėtų užkirsti kelią nepilnamečiui patekti į Svetainę, yra lengvai prieinamos programos, kurios leidžia kontroliuoti prieigą prie interneto ar konkrečių svetainių.

Asmeninių Duomenų Apsauga

Visi asmeniniai duomenys, kurie buvo surinkti ir apdoroti Svetainėje, bus saugomi ir naudojami siekiant sumažinti sunaikinimo riziką, praradimą, įskaitant atsitiktinius praradimus, neteisėtą priėjimą/naudojimąsi. Dėka „Ferrero“ techninių ir organizacinių apsaugos priemonių. Detalus sąrašas „Ferrero“ naudojamų apsaugos priemonių yra prieinamas čia

 Asmeninių Duomenų išsaugojimas

Ferrero” išlaikys Jūsų asmeninius duomenis tik tiek, kiek bus griežtai būtina, atsižvelgiant į priežastis, dėl kurių duomenys buvo surinkti:

Praėjus tam tikram laiko tarpui, visi duomenys privalo būti ištrinami arba anonimizijuomi, išskyrus tuos duomenis, kurie mums yra reikalingi pagal įstatymą.

Kokios yra Jūsų teisės? Kaip Jūs galite vykdyti jas?

Kaip duomenų subjektas Jūs turite privalote gauti šias teises bet kuriuo metu:

Prašau atsižvelgti į tai, kad dauguma Jūsų asmeninių duomenų suteiktų „Ferrero“ gali būti keičiami bet kuriuo metu, įskaitant tokius duomenis, kaip jūsų el.pašto adresas, prieiga, kuri yra nukreipiama į Jūsų vartotojo profilį , sukurtą Svetainėje.

Atliekant paslaugas per Svetainę, galbūt pasirinkote vieną ar kelias bendravimo priemones, per kurias gali būti atliekamas asmens duomenų tvarkymas rinkodaros tikslais (pvz., telefonas, SMS, el. paštas, socialinės medijos). Galite atsiimti savo sutikimą dėl duomenų apdorojimo visoms pasirinktoms ryšio priemonėms arba galite pasirinkti užblokuoti tik tam tikras priemones (pvz.:, jei atsisakote tik SMS reklamos pranešimų, daugiau pranešimų negausite į savo telefoną, bet galite ir toliau gauti juos el. paštu) naudodamiesi Svetainėje sukurtu Jūsų vartotojo profiliu. Taip pat, galite atsiimti sutikimą naudoti Jūsų duomenis rinkodaros tikslais (pranešimams gautiems el. paštu), pasirinkdami atitinkamą nuorodą, pateiktą kiekvieno rinkodaros pranešimo apačioje.

Sutikimas dėl profilių, kurį atlieka slapukai, gali būti atšauktas bet kuriuo metu. Kai sutikimas dėl profiliavimo buvo suteiktas paspaudus konkretų langelį, Jūs galite atšaukti šį sutikimą, pakeisdami savo nuostatas bet kuriuo metu Svetainėje savo vartotojo profilyje.

Bet kuriuo metu Jūs turite teisę naudotis galiojančių įstatymų nustatytomis teisėmis, kreipdamasis į atitinkamą instituciją. Galite kreiptis į DAP el. paštu: iod.polska@ferrero.com.

Dėl duomenų naudojimo ar privatumo klausimų, kurių neišsprendėme patenkinamai, atveju, prašome kreiptis į JAV įsikūrusius trečiosios šalies -ginčų sprendimo- atstovus adresu https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Galiausiai, turite teisę pateikti skundus vietinei ES duomenų apsaugos institucijai arba Lenkijos duomenų apsaugos institucijai (Asmens Duomenų Apsaugos Biuro Prezidentui https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt), jei manote, kad tvarkėme jūsų duomenis neteisėtai.

Pakeitimai

Ši Privatumo Politika įsigalioja 2018 m. gegužės 1 d. Paskutiniai pakeitimai atlikti: 2018-08-31.

Ferrero“ pasilieka teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią privatumo politiką arba atnaujinti jos turinį, pvz., dėl galiojančių įstatymų pakeitimų. Jeigu „Ferrero“ vykdys turinio pakeitimus, mes Jus informuosime Svetainėje, iki įsigaliojant pokyčiams. Įvykus bet kokiems turinio pokyčiams, Jus informuosime šioje Svetainėje, iki įsigaliojant pokyčiams. Todėl „Ferrero“ kviečia Jus reguliariai perskaityti šią privatumo politiką, kad galėtumėte susipažinti su naujausia privatumo politikos versija, kad galėtumėte nuolat būti informuoti apie tai, kaip „Ferrero“ renka ir naudoja asmens duomenis.

Slapukai

Ši svetainė naudoja savo ir trečiųjų šalių slapukus profiliavimo tikslais ir tam, kad teiktų Jums reklamas kurios Jums gali būti įdomios, atsižvelgiant į Jūsų naršymo parinktis. Jeigu jūs norite sužinoti daugiau apie slapukus arba pakeisti slapukų nustatymus savo naršyklėje (arba neleisti svetainei nustatyti bet kokius slapukus), spauskite čia. Jeigu jūs uždarysite šį banerį, tęsite naršymą svetainėje arba paspausite ant bet kurio kito elemento svetainėje, jūs išreikšite sutikimą slapukų naudojimui.